Färdigheter

HTML, CSS & PHP

One-page eller hybrid, responsivt och med WordPress som CMS.
Efter två på Karlskoga Folkhögskolas webbutbildning skapar jag hemsidor av olika slag med hjälp av HTML, CSS och PHP men även grunder i jQuery.
Jag har även grundläggande kunskaper i flera av Adobes-program så som Photoshop, Illustrator, inDesign och Lightroom.